Turnover Ne Demek? Nasıl Hesaplanır?

Turnover ne demek?
İçindekiler

Türkçe karşılığı ”ciro” olarak bilinen turnover, iş dünyasında önemli bir terimdir. Buradan hareketle “Turnover ne demek?” sorusunun cevabı olarak; şirketlerin finansal başarı oranının ifade edilmesidir, yanıtını vermek mümkündür. Bir şirketin dönem içerisinde gerçekleştirdiği satış miktarını ve elde edilen geliri hesaplamak için gereklidir. Bu sayede işletmeler belirlenen dönem içerisinde, finansal anlamda ne kadar verimli olduklarını ve üretkenliklerini analiz edebilirler. 

“Turnover nedir?” sorusunun bir diğer cevabı ise ”çalışanların devir hızı” olarak karşımıza çıkar ve bu oran, şirketin hizmet kalitesi konusunda kritiktir. Çalışan devir hızı oranının yüksek olması, şirketin hizmet kalitesinin ve verimliliğinin düşüklüğünü gösterir. Dolayısıyla işletmelerde bu oranın artışı görülmek istenen bir durum değildir. 

Turnover Ne İçin Kullanılır?

Turnover ne demek?
Turnover, şirketlerin finansal başarı oranının ifade edilmesidir.

Turnover terimi, nakit akışını düzenlemek ve finansal sağlığı korumak için başat bir araçtır. İşletmeler, turnover verilerini kullanarak yönetimlerini iyileştirebilir, masraflarını düşürebilir ve şirketin elde ettiği karı arttırır. Yatırımcılar ise bu oranı, şirketin büyüme potansiyelini ve rekabet gücünü değerlendirmek için kullanır. 

Turnover Nasıl Hesaplanır?

Turnover hesaplaması için şirketin net satış gelir miktarının ne kadar olduğunu bilmesi gerekir. Satış gelirlerinin toplamından da belirlenen dönem içerisinde yapılan iade ve indirimler çıkartılır. Bu işlem sonucunda ortaya çıkan net satış geliri, turnover hesaplamasının temelini oluşturur. İki çeşit turnover oranı vardır ve belirli formüller kullanılır:

  1. Dönemsel Ciro Hesaplaması: Bu hesap sayesinde şirketin satış kapasitesini, finansal gücünü takip etmek kolaylaşır ve işletmeler için önemlidir. 

Formül: Turnover Oranı ( Ciro ) = Net Satış Geliri % Toplam Varlıklar 

  1. Çalışan Devir Oranı Hesaplaması: Şirketin hizmet kalitesini anlamak ve müşteri memnuniyetlerini iyileştirmek için bu oran önemlidir.

Formül: Turnover Oranı ( Çalışan Devir Hızı ) = ( İşten Ayrılan Çalışan Sayısı / Toplam Çalışan Sayısı)  x 100 

Veriler, şirketlerin gelişmek için oluşturacağı stratejilerde etkili role sahiptir. İşletmenizin gelişiminde kritik bir öneme sahip olan turnover oranını düşürmek ve hizmet ya da ürün kalemlerinizin pazarlamasını geliştirmek için çağrı merkezi hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz. 

Aktif Turnover Nedir?

Turnover ne demek?
Aktif turnover işletmelerin satışlarını veya gelirlerini sahip olduğu değerlere göre ölçmelerine yardımcı olur.

Turnover hesaplarından ortaya çıkarılan bir diğer sonuç ise şirketlerin aktif turnover oranlarıdır. Aktif turnover oranı, işletmelerin satışlarının veya gelirlerinin değerini, sahip olduğu varlıklara göre ölçmelerine yardımcı olur. “İşletme, sahip olduğu varlıkların ne kadarını gelir elde etmek için kullanıyor?” sorusunun cevabına aktif turnover oranı sayesinde ulaşılır. 

Aktif turnover oranının yüksek olması, şirketin varlıklarından gelir elde etme kapasitesinin iyi olduğunu gösterir. Düşük aktif turnover oranı ise, işletmelerin karşılaşmak istediği bir durum değildir. İşletmeler için önemli olan bu oranın hesaplanması için aşağıdaki verilere ihtiyaç vardır:

  • Yılın başından itibaren bilançoda şirketin varlıklarının değeri 
  • Yılın sonunda şirket varlıklarının bitiş bakiyesi
  • Gelir tablosunda görebileceğiniz toplam satışlar

İlgili verilere ulaştıktan sonra başlangıç varlık değerini bitiş bakiyesine eklemeli ve toplamını ikiye bölmelisiniz. Elde edilen sonuç, yıl içerisindeki varlıkların ortalama değerini gösterir. Ortalama değeri bulduktan sonra ise aşağıda açıklanan formül ile aktif turnover oranı hesaplanabilir:

Formül: Aktif Turnover = Toplam Satış Değeri % Başlangıç Varlıkları + Bitiş Varlıkları 

Birkaç basit formül ile istediğiniz verilere ulaşmanız mümkün olur. 

Annual Turnover Nedir?

Türkçe karşılığı “yıllık ciro” olarak bilinen “Annual turnover ne demek?” sorusunun yanıtı olarak; şirketin bir yıl içinde elde ettiği toplam gelir oranıdır, şeklinde yanıt vermek mümkündür. Oran, işletmenin bir yıl boyunca yaptığı satışları gösterir ve işletmenin büyüme potansiyelini anlamak, çıkan verilere göre strateji oluşturmak için kullanılır. 

Turnover oranı yüksek olan şirketlerin başarısı ve büyüme potansiyeli, düşük olan işletmelere göre daha fazladır. Düşük orana sahip şirketler ise çağrı merkezlerinden faydalanarak bu oranı yükseltebilir. Eğer siz de şirketinizin geleceğini iyileştirmek ve finansal başarı elde etmek istiyorsanız Londra Kapital İstanbul olarak bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

Turnover oranını yüksek tutmanın büyük bir paydası şüphesiz ki, müşteri memnuniyetidir. Bu noktada başarı sağlamak istiyorsanız ilginizi çekecek bir içerik önerimiz var: Müşteri Tatmini Nedir? Nasıl Sağlanır?

Bizimle İletişime Geçin!

Hizmetlerimiz