KVKK Aydınlatma Metni 

Londra Kapital Anonim Şirketi olarak kişisel verilerinizin korunması noktasında yüksek bir hassasiyet göstermekteyiz. Ürün ve hizmetlerimizden yararlanan kişiler dahil olmak üzere firmamızla ilişkili tüm bireylere ait kişisel verilerin tamamını, 6698 sayılı KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) esaslarına uygun şekilde işleyerek muhafaza edilmesini sağlıyoruz.

Yükümlülüklerimizin tam anlamıyla bilincinde olmakla birlikte KVKK uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatına bağlı kalarak, kişisel verilerinizi aşağıda bulunan şartlar ve kapsama uygun biçimde işlemekteyiz. Londra Kapital tarafından, kişisel verilerinizin hangi yöntemler aracılığıyla ve hangi amaçlar doğrultusunda işlendiği hakkında detaylı bilgiler için Londra Kapital Gizlilik ve Çerez Politikasını inceleyebilirsiniz. 

 

Kişisel Veri Nedir? 

Kişisel Verileri Koruma Kanununda belirtildiği üzere; kimlikleri belli ya da belirlenebilir durumda olan kişilerle alakalı bilgilerin tamamına “kişisel veri” adı verilir. Bu doğrultuda bizimle paylaştığınız; adınız, soyadınız, kimlik numaranız, doğum tarihiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve bunlara benzeyen bilgilerin tamamı, kişisel veri olarak isimlendirilmektedir.

Firmamızla direkt olarak paylaştığınız kişisel veriler, üçüncü şahıs platformlar veya otomatik yollarla, çeşitli kaynaklar üzerinden toplamaktadır. 

 

Kişisel Verilerinizin İşlenme Dayanağı ve Amacı Nedir? 

Londra Kapital ile olan hizmet ve ürün ilişkiniz doğrultusunda, sizi yaşanan gelişmelerden haberdar edebilmek ve yasal yükümlülükleri yerine getirebilmek amacıyla, kişisel verilerinizi toplayarak işlemekteyiz. 

Bu duruma uygun olarak kişisel verilerinizi, şikâyetinizi değerlendirerek işleme almak ve  ödemelerinizi kayıt altında tutmakla beraber; hizmetlerimizi, ürünlerimizi, iletişim yöntemlerimizi ve internet sitelerimizin fonksiyonelliğini geliştirmek için kullanmaktayız. Ayrıca verileriniz; sizin için kişiselleştirilen ürünler, hedefe yönelik reklamlar ve iletişim içerikleriyle birlikte tavsiyeler sunmak amacıyla toplanmaktadır. 

Yukarıda belirtilen hedefler doğrultusunda verilerinizi temel özgürlük ve haklarınıza zarar vermemek şartına bağlı kalarak paylaştığımız sözleşmede, açık rızanızı almaktayız. Meşru menfaatlerimizin korunması gerektiğinde,  sayılan amaçlara ve kapsama uygun şekilde verileriniz işlenir ve saklanır. 

 

Kişisel Verilerinizi Kimlere, Hangi Amaçla Aktarıyoruz? 

Kişisel verileriniz; Londra Kapital hissedarları, doğrudan veya dolaylı yurt dışı/yurt içi iştiraklerimiz, iş ilişkisi devamlılığı süresince bizi temsil hakkı bulunan ve çalışmaları sürdürebilmek için iş birliği yaptığımız çağrı merkezi, kargo, bulut ve veri tabanı gibi hizmet sunan ortaklarımızla paylaşılmaktadır. Bunun yanında yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde, mahkemeler veya diğer kamu kurumlarına talep olması halinde kişisel verileriniz iletilmektedir. 

Londra Kapital internet sitelerinde gezinme bilgileriniz ve kişisel erişim detaylarınız, Londra Kapital’in ilgili mevzuatı kapsamında yer alan yükümlülüklerin gerçekleştirilmesi ve güvenliğinizin sağlanması amacıyla, kanunen talep hakkı bulunan kamu kuruluş ve kurumlarıyla paylaşılmaktadır.

 

Kişisel Verilerinizi Nasıl Saklıyoruz? 

Firmamızla paylaştığınız kişisel verileriniz, Londra Kapital’in yurt dışı veya yurt içi güvenli sunucularında yapılan yasal düzenlemelere, şirket standartlarına ve KVKK hükümlerine uygun biçimde saklanır. Bu bağlamda Londra Kapital, kişisel bilgilerinizin güvenliğini sağlamak amacıyla yasal mevzuat üzerinde açıkça belirtilen idari ve teknik önlemleri almaktadır. 

 

Kişisel Verileriniz Sistem Üzerinde Ne Kadar Süre Tutulur? 

KVKK kapsamında yer alan yedinci madde hükmü doğrultusunda, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren amaçlar ortadan kalktığı ve mevzuat gereğince bilgilerinizi muhafaza etmekle yükümlü sayıldığımız yasal süre dolduğunda; verileriniz şirketimiz tarafından yok edilecek, anonim hale getirilecek veya silinecektir. 

 

KVKK Kapsamında Haklarınız Nelerdir? 

Kişisel Verileri Koruma Kanunu Madde 11’e göre, Londra Kapital veri sorumlusu tarafından işlenen verileriniz için; 

  • Kişisel bilgilerinizin işlenip işlenmediğine dair bilgi alma, 
  • Verilerinizin neden ve nasıl işlendiğiyle ilgili bilgi talep etme, 
  • Verilerinizin yurt dışı veya yurt içinde üçüncü kişilerle paylaşılmış olması halinde bu kişiler hakkında bilgi talep etme, 
  • Verilerinizin yanlış veya eksik işlenmiş olması durumunda düzeltilmesini isteme, 
  • Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren nedenlerin ortadan kalkmasıyla bilgilerinizin yok edilmesini veya silinmesini talep etme, 
  • Düzeltme veya silme işlemlerinin, verilerin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
  • Kişisel verilerin otomatik sistemler aracılığıyla işlenmesiyle meydana gelebilecek ve aleyhinize oluşabilecek sonuçlara itiraz etme, 
  • Verilerinizin belirlenen kanuna aykırı biçimde işlenmesi nedeniyle zarar görmeniz durumunda, bu zararın tazmin edilmesini isteme haklarının tamamına sahipsiniz. 

Haklarınızla ilgili başvuru yapmanız durumunda talepleriniz, isteklerinizin niteliğine göre en geç 30 gün içerisinde sonuca bağlanmaktadır. 

 

Şirketimize Bildirmiş Olduğunuz Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınızı Ne Şekilde Kullanabilirsiniz?

Kişisel Verileri Koruma Kanunu Madde 11 kapsamında yer alan ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için bilgi edinmek istemeniz durumunda; info@londrakapitalistanbul.com adresimize mail gönderebilirsiniz. Aynı zamanda 0533 029 88 58 numaralı hattan iletişime geçebilir veya Gayrettepe Mahallesi Yıldız Posta Caddesi 48/1 Beşiktaş/İstanbul adresimize yazılı olarak talebinizi bildirebilirsiniz.