Müşteri Portföyü Yönetimi

Bağlılık Yönetimi

Bağlılık yönetimi; müşterilerin firmanızla olan çalışmalarında devamlılığını korumaya yönelik geliştirilen uygulamaların tümüdür.

Hoş Geldiniz Çağrıları

Hoş geldiniz çağrıları ile kurumsal bir imaj çizebilir, ürün ya da hizmetleriniz için potansiyel yaratabilirsiniz.

Memnuniyet Ölçümü Aramaları

Müşterilerin görüşlerini alarak hizmet kalitesini, hedef kitlenin düşüncelerine göre yönlendirmeyi amaçlar.

Tahsilat Yönetimi

Tahsilat yönetimi; alınan hizmet karşılığında ortaya çıkan borç ve alacakların vadelerinin, profesyonel bir yaklaşımla takip edilerek, ödemelerin kontrol altında tutulmasıdır.