Kurumsal İletişim Ne İşe Yarar? Pazarlamaya Etkileri Nelerdir?

kurumsal iletişim
İçindekiler

İletişim, hayatın her alanında olduğu gibi kurumsal süreçlerin yönetiminde de kilit rol oynar. Satış ve pazarlama çalışmalarından personellerle olan ilişkinin düzenlenmesine kadar pek çok farklı görüşme sahasında etkili bir tutum sergilenmesi gerekir. Bu noktada kurumsal iletişim adı verilen kavram öne çıkar. 

Kurumsal iletişim; şirketlerin faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütmek adına çeşitli kanallar aracılığıyla iç ve dış komünikasyon süreçlerini yönetmesidir. İç ve dış olmak üzere iki ayrı başlıkta incelenen kurumsal iletişim, şirketin başarısıyla doğrudan ilişkilidir. Bu bakımdan marka kimliği oluşturma ve geliştirme sürecinde oldukça önemlidir. Kurumsal iletişim ve pazarlamaya etkileri hakkında merak edilen detaylarıysa yazı içerisinde bulabilirsiniz. 

Pazarlamada Kurumsal İletişimin Önemi

Şirketler için iş hacminin büyük bir kısmını kapsam altına alan pazarlama, ürün ve hizmetlerin tüketiciye ulaştırılması sürecidir. Bu amaç doğrultusunda çeşitli kanallar aracılığıyla hedef kitleye erişim çalışmaları gerçekleştirilir. Reklam kampanyaları, telefon pazarlama çalışmaları ve basın bültenleri bu çalışmalara örnek gösterilebilir. Tanıtımlar, dış kurumsal iletişim olarak adlandırılır.

Rekabetçi sektör sahalarında firmaların rakiplerinin önüne geçebilmesi için markalaşma, imaj oluşturma yolunda tanıtım çalışmaları yapılması oldukça önemlidir. Bununla birlikte iç iletişim kapsamındaki işveren çalışan ilişkisi de kurumsal kimliğin oluşumunda etkilidir. Şirketlerin en az dış kanallara gösterdiği kadar şirket için etkili iletişime de önem vermesi gerekir. Böylece firma müşterilerin gözünde güçlü ve sağlıklı bir imaj çizebilir. 

Kurumsal İletişim Aracılığıyla Pazarlama Çalışmaları

Dış ve iç kurumsal iletişim çalışmaları aracılığıyla pazarlama alanında avantaj sağlanması mümkündür. Bu noktada uygulamalar ve faydaları hakkında bilgi sahibi olunması oldukça önemlidir. Böylece şirketlerin gelişiminde ve kimlik oluşturma yolculuklarında avantaj sağlanabilir. Uygulanabilecek başlıca kurumsal iletişim ile pazarlama çalışmaları ve etkileri şunlardır:

  • Şirket kültürüne uygun hikaye anlatımına dayalı reklam çalışmaları gerçekleştirilebilir. Bu sayede dış iletişimde hedeflenen kitlenin etkileşimi büyük ölçüde yükseltilmiş olur. 
  • Basın bültenleri ve diğer medya kanalları aracılığıyla müşteri potansiyeline uygun şirket içi güncellemeler yayınlanabilir. Kurum tarafından gerçekleştirilen yenilikler kamuoyuna duyurulur. 
  • Çağrı merkezleri aracılığıyla potansiyel müşterilerle doğrudan iletişime geçilebilir. Böylece daha şeffaf ve güçlü bir bağ kurulur. Tanıtım, talep ve müşteri hizmetleri gibi çeşitli alanların takibinde çağrı merkezi çalışmalarından faydalanılması mümkündür. 
  • Ürün ve hizmetler için gerçekleştirilen dış tanıtım çalışmaları, şirket içi faaliyetlerle geliştirilebilir. Çalışanlarla birlikte yönetilen günlük raporlama mekanizmaları, beyin fırtınası toplantıları ve etkili görüşmeler pazarlama sürecine katkı sağlar.

Tüm bu faktörlerin tümel bir şekilde değerlendirilmesiyle birlikte pazarlama çalışmalarında etkili iletişime bağlı verimlilik elde edilebilir. Bu sayede süreç yönetimi ve hedeflere ulaşma bakımından avantaj sağlanır. Şirket, planladığı marka imajına daha kısa bir periyot içerisinde ulaşabilir. 

Çağrı Merkezleri ve Kurumsal İletişim

Çağrı merkezleri; şirketlerin reklam çalışmaları, veri analizi ve tanıtım gibi çeşitli çalışmalarında yardımcı olan kurumlardır. Kamuoyu ve pazarlamayla doğrudan ilişki içerisinde olan bu saha, profesyonel iletişim becerilerine ve yüksek yorum gücüne ihtiyaç duyar. Bu noktada şirketlerin pazarlama süreçlerini düzenlemekle sorumlu olan kurumsal iletişim yöneticisi ve operatörler gibi meslek sahipleri öne çıkar.

Çağrı merkezleri, iletişim bölümlerinden mezun olanlar veya ilgili alanda eğitim alanlar arasında sıkça tercih edilen iş sahalarındandır. Bu alanda çalışmak isteyenler için dünya çapında markalara pazarlama hizmeti veren Londra Kapital’in sunduğu iş fırsatları bulunur. İlgili sektörde ilerlemek istiyorsanız Facebook ve Instagram hesapları üzerinden sunulan ilanları değerlendirebilirsiniz. Aynı zamanda kariyer alanını ziyaret ederek tüm açık pozisyonları inceleyebilirsiniz.

Sizin için yazdığımız “Etkili Dinleme Nedir? Pazarlamaya Etkileri Nelerdir?” isimli içeriğimize de göz atabilirsiniz.

Bizimle İletişime Geçin!

Hizmetlerimiz