Kurumsal İletişim Bileşenleri, Yönetimi ve Örnekler

kurumsal iletişim
İçindekiler

Kurumsal iletişim, bir şirketin iç ve dış paydaşları arasındaki; iletişim, planlama, yönetme ve uygulama adımlarını kapsayan  süreçtir. Kurumun bünyesinde çalışanlar, yöneticiler, tedarikçiler ve hissedarlar gibi kimseler iç paydaşlar olarak adlandırılır. Müşteriler, yatırımcılar, kamuoyu ve hükümet yetkilileri gibi kurumun dışındaki kimseler ise dış paydaşlar olarak adlandırılır.  

Kurumsal iletişim iç ve dış paydaşlar arasında iletişim ve ilişki kurmak amacıyla kullanılan stratejilerden biridir. Günümüz dünyasındaki iş yaşamında önemli bir yere sahiptir. Bununla birlikte halkla ilişkilerle bağlantılı olarak birçok farklı dalı kapsayan bir alandır. Bahsedilen disiplinler arasında; müşteri ilişkileri yönetimi (CRM), medya ilişkileri, iç ve dış iletişim gibi çeşitli bileşenler yer alır. Her biri, kurum yönetimine katkı sağladığı için iletişim süreçlerini bütünsel bir şekilde ele alır.  

Kurumsal İletişim Bileşenleri 

Kurumsal iletişim bileşenleri, birçok stratejiyi kapsar. Firmalar, büyümeleri ve kar düzeylerini artırmak için günlük pek çok izleyiciye ve hedef müşterilere ihtiyaç duyar. Bu hedeflerin gerçekleştirilmesine yardımcı olan iletişim unsurlarından en önemlileri şunlardır: 

 • İletişim stratejisi: Kurumun hedeflerini potansiyel kitleye uygun dille belirli iletişim kanalları üzerinden iletmek için planlama sürecidir.  
 • Halkla ilişkiler: Kurumun medya ve kamuoyunu etkileyen aktiviteleri kapsar. Toplumla iletişime geçmek için basın açıklamaları, röportaj ve sosyal medya gibi kanallar kullanılır.  
 • Kriz iletişimi: Kurumun kriz anlarında tepkisel sürecini planlayan bir stratejidir. Bu özel ana özel olarak iletişim ekipleri, kriz iletişimi ve planlamaları araçlar devreye girer.  
 • Marka ve imaj yönetimi: Firmanın profesyonel görünümünü korumak ve geliştirmek için yapılan faaliyetleri kapsar. Bunlar;  logo, slogan ve marka unsurlarıyla desteklenir.  
 • İç iletişim: Kurumsal çalışanlar arasındaki iletişimin iyileştirilmesini sağlayan eylemleri içerir. Bunun için özel toplantılar, şirket bültenler ve iletişim portalı gibi araçlar kullanılır.  
 • Sosyal sorumluluk: Şirketin sosyal sorumluluk projeleri ve faaliyetlerini kamuoyuna duyurduğu faaliyetlerdir. Bu aktivitenin amacı çevreye duyarlılığı artırmak ve toplumsal sorunlara çözüm bulmaktır. 

Yukarıdaki kurumsal iletişim bileşenleri çok yönlü özelliklere sahiptir. Birbirleriyle bağlantılı şekilde ilerlediğinde firmanın kurumsal itibarı güçlenir ve daha geniş kitleye ulaşabilir. Ayrıca kriz anlarında bile sağlam stratejilerle başa çıkmak mümkündür.  

Kurumsal İletişim Yönetimi

Kurumsal iletişim yönetimi, etkili bileşenlerle desteklenen bir süreçtir. İç ve dış iletişime odaklanan bu modelde organizasyon liderleri ve çalışanlar uyumlu bir şekilde hareket eder. Ana öncelik, şirketin marka ve kimliğin oluşturmak, güçlendirmek ve hedef kitleye duyurmaktır. Kurumsal iletişim yönetimindeki diğer görevler ise şunları içerir: 

 • Halk ve diğer kurumlarla iletişim veya bağlantı kurmak 
 • Kuruluş veya şirketin özellikleriyle istenen kimliği arasındaki çelişkileri azaltmak  
 • İletişim sürecinde görev dağılımı yapmak  
 • İlgili kararların alınması için prosedürlerin gözden geçirilmesi ve özel formüllerle oluşturulması  
 • Farklı kurumsal amaçları belirlemek 

Kurumsal iletişim yönetiminde bazen pazarlama süreci devreye girer. Zira, hedef müşterilerin şirketin ürün veya hizmetlerine teşvik edilmesi için uygun iletişim stratejileri geliştirilir. Bu noktada pazarlama uzmanları, alışverişe yönlendirmek için özel kampanyalar oluşturur ve sosyal medya hesaplarını yönetebilir. Böylece pazarlama ve müşteri iletişimi kurumsal kimlikle entegre olur.  

Kurumsal İletişim Örnekleri 

İletişim, şirketin sadece ürün veya hizmetlerini paylaşmalarına olanak tanımaz. Aynı zamanda değerlerini, hedeflerini ve imajını da en iyi şekilde sunma amacı güder. İş dünyasında kurumsal iletişim, slogan ve marka itibarıyla eşdeğer konumdadır. Bu noktada örneklerini incelemek faydalı olabilir.  

Kurumsal iletişime en iyi örneklerden biri, Apple’ın lansman etkinlikleri verilebilir. Yenilikçi ve etkileyici marka imajıyla öne çıkan marka, bu özel aktivitelerde müşteri kitlesiyle heyecan verici bir iletişim kurar. Ayrıca ilgi çekici reklam kampanyalarıyla da imajını güçlendirir. 

Kurumsal iletişim örnekleri arasında Airbnb’nin marka değeri de oldukça önemlidir. Kurumsal iletişimi toplum, kültürel çeşitlilik ve inovasyon üzerine kuran şirket, “Eşya Sahibi Olmak” adlı platformu kullanır. Böylece ev sahipleri ve misafirler arasında güçlü bir iletişim oluşturur. 

Kurumsal İletişim Nasıl Uygulanmalıdır? 

Kurumsal iletişim, özel stratejiler ve ekip çalışması gerektiren bir süreçtir. Planlama üzerine kurulu olsa da uygulama aşamasında belirli unsurlar dikkate alınmalıdır. Söz konusu olan önemli öğeler şunlardır:  

 • İletişim araçlarını verimli bir şekilde kullanmak  
 • Kurumun rakipler tarafından nasıl görüldüğünü bilmek  
 • Yönetimin rakip kitle tarafından nasıl değerlendirildiğini analiz etmek  
 • Şirketin güçlü ve zayıf yönlerini tespit etmek  
 • Hedef kitleyi en iyi şekilde tanımak 

Kurumsal iletişim uzmanları ve diğer çalışanların amacı, şirketi aktif bir şekilde beğenilir kılmaktır. Bu, diğer firmalar ve hedef kitlenin dikkatini çekecek olan önemli unsurlardandır. Bu nedenle yukarıdakiler, şirketin ilgili departmanları tarafından ele alınmalıdır. Önce, potansiyel müşterilerin beklenti ve ihtiyaçlarını analiz edip kaliteli hizmet sunma amacı güdülmelidir. Böylece etkili kurumsal iletişim ilkeleri en iyi şekilde uygulanır.  

Çağrı Merkezlerinde Kurumsal İletişim Nasıl Uygulanmalıdır? 

kurumsal iletişim
Çağrı merkezlerinde kurumsal iletişim, müşteri memnuniyeti içi kritik bir öneme sahiptir.

Çağrı merkezlerinde kurumsal iletişim, müşteri deneyimini iyileştirmeye ve ihtiyaçlarını karşılamaya odaklı olmalıdır. Şirketin değerleri yansıtılmalı, misyon ve vizyon desteklenmelidir. Ayrıca verilen eğitimler sayesinde etkili iletişim teknikleriyle müşterilerle açık ve net etkileşim kurulmalıdır. Güvenilirlik ve şeffaflık da gerektiği zaman sağlanmalı ve memnuniyet kazanılmalıdır. Tüm bu unsurlarla çağrı merkezlerinde başarılı ve tatmin edici kurumsal iletişim sağlanabilir.  

Kurumsal İletişimin Çağrı Merkezlerinde Önemi 

Bir şirketin dış dünyayla bağlantısı, kurumsal iletişim sayesinde yönetilir. Çağrı merkezleri, bu noktada en önemli departmanlardan biridir. Zira, müşteri memnuniyetini sağlama ve alışveriş deneyimini yükseltme görevlerini üstlenirler. Doğrudan iletişim kurdukları için kurumun itibarını da şekillendirirler. Dolayısıyla çağrı merkezlerindeki profesyonel temsilciler, tüm müşterilerin ihtiyaçlarını anlamalı, ürün veya hizmete yönlendirmeli ve destek sunmalıdırlar.  

Kurumsal İletişim Alanında Çağrı Merkezi İş İlanları 

Çağrı merkezi, kurumsal iletişim alanında günlük operasyonları yürüten bir departmandır. Telefon görüşmeleri ve dijital kanallar arasındaki etkileşimleri takip eden bu birim, kurumun yönetimine destek olur. Kesintisiz iletişim bağlantısıyla müşterilerin memnuniyetlerini artırır ve sadık kitle ile olumlu ilişki kurar.  

Siz de kurumsal iletişim yönetimi alanında yer almak isterseniz çağrı merkezi iş ilanlarını değerlendirebilirsiniz. Kendinizi geliştirmek ve müşteri odaklı bir hizmet sunmak için Londra Kapital İstanbul tarafından sunulan fırsatları değerlendirebilirsiniz. Bu noktada çeşitli sosyal medya kanallarındaki ilanları inceleyebilirsiniz. Facebook sayfasında, bu sektördeki profesyonel kişilere yönelik duyurular yapılır. Instagram hesabında da çağrı merkezi iş ilanları paylaşımlarımlarını görebilirsiniz. İlgili iş hakkında çalışma saati ve ücret detaylarını Londra Kapital İstanbul resmi internet sitesinden bulabilirsiniz.  

Sizin için kaleme aldığımız “Kurumsal İletişim İş İlanları ve Başvuru Koşulları” isimli içeriğimiz de ilginizi çekebilir.

Bizimle İletişime Geçin!

Hizmetlerimiz