Psikolojik İkna Yöntemleri ile Ürün Pazarlama

Pazarlama İkna Yöntemleri
İçindekiler

Psikolojik ikna yöntemleri farklı yollarla uygulanan ve temeli bilime dayanan iletişim teknikleridir. Genellikle ilgili kişiyi bir ürün ya da hizmeti almaya teşvik etme amacı vardır. Özellikle çağrı merkezi hizmetleri alanında başvurulan yöntemlerdir. 

Günümüz piyasasında birçok firmanın psikolojik ikna tekniklerinden faydalandığını söylemek mümkündür. Satış oranları üzerinde kritik öneme sahip olması pazarlama sektörü için de önemlidir. O yüzden uygulanırken bir yol haritası izlenerek gerçekleştirilir ve konuşma o doğrultuda ilerler. Bu bağlamda konuyla ilgili bilinmesi gereken bazı temel noktalar vardır. 

Karşılıklı görüşmelerde bilgilendirme yaparken çok hızlı veya yavaş konuşmamak gerekir. Aksi takdirde bazı detaylar anlaşılmaz. Yavaş konuşma biçimi müşterinin sıkılmasına neden olurken, çok hızlı bir anlatım odaklanma güçlüğü sonucunu doğurur. Bu yüzden konuya olan hakimiyet canlı bir ses tonuyla karşı tarafa hissettirilmelidir.

Etkili İletişim ve Pazarlama

Pazarlama sektöründe iletişim, sürecin bel kemiği niteliğindedir. Dolayısıyla bu alanda gelişim ve yeniliklere açık olmak oldukça önemlidir. Disiplinler arası bir bakış açısı benimseyerek başarılı sonuçlar elde edebilirsiniz. Bu noktada psikoloji biliminden faydalanmak mümkündür. İnsanlarla etkili iletişimde kullanılabilecek bazı pazarlama teknikleri mevcuttur. Bu yöntemlerin özü psikolojik temellere dayanır. İlk olarak güven kazanmak için “biz” bilincini oluşturmanız gerekir. Bu sayede insan zihninde ortak bir değer algısı oluşur.

Pazarlamada doğru algı yönetimi müşterinin bilinçaltına hitap eder. Böylelikle hedeflenen satış rakamlarına ulaşmak çok daha kolay olur. Bu bağlamda verilen hizmetin kalitesi kadar ne şekilde sunulduğu da oldukça önemlidir. Tutarlı bir pazarlama stratejisi oluşturmak ve zaman içerisinde üzerine koyarak ilerlemek en kârlı seçenektir. İhtiyaca yönelik segmentasyon belirlemek de etkili iletişim ve pazarlama noktasında sağlıklı bir tercihtir.

İkna Tekniklerinin Pazarlama Stratejileri ile Entegrasyonu

Psikolojik İkna Yöntemleri
Pazarlama sektöründe psikolojik ikna yöntemleri kullanarak başarı elde etmek mümkündür.

Bilindiği üzere insan davranışlarını bilinçaltı yönetir. İkna teknikleri de bu yüzden pazarlama alanında oldukça etkilidir. Psikolojik temellere dayanıyor olmasının rolü de yadsınamaz bir gerçektir. Müşteri hizmetleri yönetimi alanında sıklıkla başvurulan ikna yöntemleri şunlardır:

 • Sosyal kanıt: Sunulan ürün veya hizmetin çok kişi tarafından tercih edildiğini göstermeye yöneliktir.
 • Karşılıklılık: İlgili kişiye fırsat ve kampanyalar sunarak borçluluk hissi yaratmayı hedefler.
 • Otorite: Yetkili bir kişinin konuyla alakalı görüşlerine konuşma sırasında yer vermektir. Güven duygusu uyandırmaya yardımcı olur. 
 • Kıtlık: Zaman kısıtlaması ya da sınırlılık algısı oluşturarak müşteride hızlı satın alma davranışını tetikler.
 • Beğenme: Tüketiciyi ürün veya sunulan hizmetle bağdaştırarak daha kolay ikna olmasını hedefler.
 • Aşinalık: Müşteride daha hızlı güven duygusu oluşturmak için referanslar belirtilerek uygulanan psikoloji tekniğidir.
 • Yakınlık: Alıcının alışveriş deneyimini kişiselleştirmeyi hedefler. Bu sayede ürünün işe yarar olduğuna ikna olur.
 • Tutarlılık: Kendinden emin ve net bir tutum gerektirir. Ürünün başarısı ön plana çıkarılarak müşterinin bundan fayda sağlayacağına emin olması sağlanır.
 • Sosyal kimlik: Ayrıcalıklı hissetmeye yönelik markanın bilinirlik algısını vurgulayan ikna yöntemidir.
 • Rasyonalizasyon: Müşterinin ürün veya hizmeti neden satın alması gerektiğine dair mantıklı açıklamalar yapılır.
 • Hikaye Anlatımı: Sunulan hizmet hakkında müşterinin özdeşlik kurmasını sağlayacak motive edici bir anlatım kullanılır.
 • Duygusal bağ: Tüketicinin ürünle bağ kurmasını sağlayarak satın almasını teşvik etmeyi hedefler.

Psikolojik ikna yöntemleri ilgili kişinin duygu ve düşüncelerini şekillendirmede kullanılabilecek etkili tekniklerdir. Bu sayede müşterilerin satın alma davranışları üzerinde yüksek oranda başarı sağlanır.

Çağrı Merkezi Çözümlerinde Psikolojinin İkna Gücü

psikolojik ikna yöntemleri
Çağrı merkezlerinde de psikolojik ikna yöntemleri sık sık kullanılır.

Karşı tarafla kurulan iletişim dili oldukça önemlidir. Bu noktada sosyal psikolojiden yararlanarak çeşitli stratejiler geliştirmek olumlu sonuç almayı sağlar. İlk olarak hedef kitle araştırması yapılarak tüketici kararında etkin olan unsurlar ön plana alınmalıdır. Satın alma davranışını en üst düzeye çıkarmak için toplumsal normların ikna edici davranışlar üzerindeki etkisini bilmek ve doğru şekilde uygulamak gerekir. Alıcıların karar alma süreçlerinde etkiyi maksimize eden cümleler tercih etmek, sonuç odaklı yaklaşımın en belirgin özelliğidir. Pazar payının genişletilmesi ve istenilen rakamlara ulaşmak bu stratejilerle mümkündür.

Özelleştirilmiş çağrı merkezi çözümleriyle hizmet veren Londra Kapital uzun vadeli müşteri ilişkilerinin de hedeflendiği bir yaklaşım benimser. Aynı zamanda bu alanda çalışmak isteyen prensip sahibi iş adayları için kariyer fırsatları sunar. Almanca iş ilanları Facebook sayfaları üzerinden güncel iş haberlerini takip edebilirsiniz. Bu sayede aktif personel alımları hakkındaki bilgilere daha hızlı ulaşabilirsiniz. 

Eğer bu ilanlara başvurmayı düşünürseniz “Çağrı Merkezi Maaşları, Çalışma Şartları ve İş İmkanları” yazımıza da göz atabilirsiniz.

Bizimle İletişime Geçin!

Hizmetlerimiz